Metode de opțiuni reale

Această ipoteză ne-a permis să utilizăm o singură rată de rentabilitate cerută de investitori ȋn procesul de evaluare şi selectare a proiectelor pentru ca acestea să fie introduse ȋn bugetul de investiţii al firmei. Cu toate acestea, se ştie că fiecare proiect de investiţii are un risc asociat specific.

Proiectele care se aşteptă să genereze venituri mari sunt mai riscante şi ele pot reduce valoarea firmei. Prin urmare, este important să ȋnţelegem mai bine cum riscul poate afecta valoarea firmei. În acest capitol se vor prezenta câteva metode folosite pentru evaluarea investiţiilor riscante.

Proiectele de investiţii ȋncorporează opţiuni pentru managementul firmei de a lua decizii ulterior deciziei de implementare. Odată ce un proiect este acceptat, managementul trebuie să aibă flexibilitatea de a face schimbări care metode de opțiuni reale afecta fluxurile de numerar generate de proiect şi, implicit, performanţa acestuia.

Această flexibilitate se mai numeşte şi adoptarea de opţiuni reale. Analiza de sensibilitateEvaluarea proiectelor folosind criteriul VAN se bazează pe utilizarea fluxurilor de numerar şi nu a profiturilor. Fluxurile de numerar sunt proiecţii realizate pe baza anumitor ipoteze.

În practică, confirmarea ipotezelor este esenţială, dar ȋn multe cazuri este important să fie analizate efectele produse ȋn cazul unor abateri de la valorile previzionate [2]. O metode de opțiuni reale la această problemă este analiza de sensibilitate.

metode de opțiuni reale

Această metodă examinează cât de sensibilă este mărimea VAN generată de un proiect atunci când se produc schimbări ale ipotezelor de lucru. Pentru exemplificare să considerăm firma Electric Group care a realizat recent un motor electric folosit pentru vehicule grele şi intenţionează să-l producă ȋn serie.

Linia de producţie a acestui motor necesită o investiţie de 0,7 miliarde RON şi se estimează că produsul va fi vândut ȋntr-o perioadă de patru ani ciclul de viaţă al motorului.

Types of real options[ edit ] Simple Examples Investment This simple example shows the relevance of the real option to delay investment and wait for further information, and is adapted from "Investment Example". Consider a firm that has the option to invest in a new factory.

O proiecţie preliminară a fluxurilor de numerar este prezentată ȋn tabelul Se presupune că proiecţiile pentru fiecare variabilă sunt constante ȋn cei patru ani de exploatare a proiectului.

VAN Etapa 3. Venitul generat de model ȋn anul următor se bazează pe trei componente: mărimea pieţei, cota de piaţă şi preţul unui panou fotovoltaic.

  • Real options valuation - Wikipedia
  • Vreau să schimb opțiuni
  • Mii de bitcoin

În mod evident, cu această extragere aleatoare nu se poate obţine rezultatul final. Mai trebuie efectuate alte extrageri aleatoare pentru a determina veniturile aferente fiecărui an ȋn care proiectul este analizat. De asemenea, trebuie efectuate extrageri aleatoare pentru costurile aferente fiecărui an luat ȋn considerare. În final, o extragere aleatoare este necesară pentru a determina investiţia iniţială.

În acest mod, un singur rezultat determinat prin extrageri aleatoare pentru fiecare variabilă din model, va genera un flux de numerar ȋn fiecare an pentru proiect. Probabilitatea de realizare a acestui rezultat se metode de opțiuni reale determina, deoarece se cunosc probabilităţile fiecărei componente.

  • Cum poți câștiga bani pentru locuințe
  • Dacă nu știi cum să faci bani

Evident probabilitatea rezultatului final va fi mai mică odată ce noi extrageri pentru veniturile, costurile metode de opțiuni reale şi investiţia iniţială se vor efectua, iar probabilităţile aferente vor fi incluse ȋn rezultat.

În cadrul acestei etape sunt generate fluxurile de numerar pentru fiecare an necesare obţinerii unei singur rezultat. Ceea ce ne interesează ȋn mod deosebit este distribuţia fluxurilor de numerar din fiecare an ce produc mai multe rezultate. Pentru a obţine această distribuţie de probabilitate a rezultatului final de exemplu VAN trebuie efectuate noi extrageri. Multe companii mari consumatoare de produse petroliere, metode de opțiuni reale sunt cele din industria transporturilor sau din sectorul energetic, au fost prinse cu garda jos.

De exemplu, compania americană de transport aerian American Airlines a fost nevoită să plătească, încel puţin milioane de dolari ȋn plus pentru achiziţionarea combustibilului necesar. Alte companii au folosit tehnici specifice managementului riscului, cumpărați câștiguri de pe Internet cele de hedging şi au fost capabile să se protejeze de efectele creşterii preţului petrolului. De exemplu, compania CSX Corporation, specializată în transporturi feroviare şi fluviale, folosind tehnici de hedging a limitat costul celor milioane de galoane produse petroliere necesare consumului metode de opțiuni reale.

Diferite tehnici de hedging ca acordurile swap, opţiuni şi contracte futures sunt disponibile pentru firmele care aleg să metode de opțiuni reale protejeze de evoluţiile nedorite ale preţurilor. Un acord swap este un contract ȋntre un cumpărător şi un vânzător prin care este stabilit preţul pe care cumpărătorul ȋl va plăti sau vânzătorul ȋl va ȋncasa. De asemenea, folosirea opţiunilor CALL având ca activ suport ţiţeiul permite deţinătorului să achiziţioneze petrol la un preţ de exercitare stabilit ȋnainte de livrare.

Hedgingul este o tehnică folosită pentru managementul riscului. Scopul operaţiunilor de hedging nu este minimizarea costurilor ci minimizarea riscului. Companiile care trebuie metode de opțiuni reale achiziţioneze anumite mărfuri şi aplică tehnici de hedging pentru a controla riscul creşterii preţului uneori pot plăti mai mult dacă preţurile rămân reduse faţă de companiile care nu se angajează ȋn operaţiuni de hedging.

Totuşi, ȋn cazul ȋn care preţul va creşte ele vor plăti mai puţin. Practic, hedgingul este o tehnică pentru managementul riscului ce permite unei firme să anticipeze şi să gestioneze costurile sale viitoare mai eficient.

Totuşi, ipoteza că veniturile, costurile şi fluxurile de numerar sunt constante pe ȋntregul interval analizat este greu metode de opțiuni reale acceptat ȋn practică.

metode de opțiuni reale

Tabelul Fluxurile de numerar previzionate pentru producţia de motoare electrice fabricate de metode de opțiuni reale Electric Group Dacă admitem că estimarea veniturilor depinde de trei ipoteze principale: cota de piaţă, mărimea metode de opțiuni reale pentru astfel de motoare şi preţul unui motor. Atunci, trebuie modelate mai realist aceste proiecţii, în primul rând veniturile potenţiale generate de vânzarea producţiei de motoare.

Cei de la marketing pot sugera câștigurile online cunoscute că numărul de motoare vândute anual se determină prin multiplicarea cotei de piaţă ce revine firmei cu potenţialul anual al pieţei pentru astfel de motoare.

Adică, numărul de motoare este egal cu produsul dintre cota de piaţă şi mărimea anuală a pieţei. Prin ȋnlocuire, numărul de motoare pe care firma speră să le vândă ȋntr-un an se determină astfel: Veniturile anuale obţinute din vânzarea acestor motoare se determină prin multiplicarea numărului de motoare vândute cu preţul unui motor.

Să presupunem că metode de opțiuni reale unui motor este de mii RON. Prin urmare, venitul anual obţinut de firmă din vânzarea acestor motoare este Analiza costurilor necesită gruparea lor ȋn două categorii: costuri variabile şi costuri fixe. Când producţia este zero, aceste costuri devin nule. Costurile cu manopera directă şi materiile prime sunt ȋn general variabile.

În mod normal se presupune că un cost variabil este constant pe unitatea de produs, astfel ȋncât, costurile variabile totale sunt proporţionale cu nivelul producţiei.

Aceste estimări reprezintă aşteptările companiei ȋn diferite situaţii: estimări optimiste când situaţiile favorabile sunt dominante, estimări pesimiste în cazul situaţiilor nefavorabile şi estimările cel mai probabil de a se realiza.

Acest prag de rentabilitate se poate calcula folosind profitul contabil sau valoarea prezentă a fluxurilor de numerar[3]. În tabelul În figura Conform datelor din această figură, punctul A reprezintă pragul de rentabilitate, adică, punctul ȋn care proiectul nu generează nici profit şi nici pierderi. Acest metode de opțiuni reale se poate determina foarte simplu.

metode de opțiuni reale

Pentru ȋnceput se calculează contribuţia marginală, adică, diferenţa dintre preţul unitar la care este vândut un motor şi costul variabil unitar metode de opțiuni reale. Această contribuţie exprimă aportul la profitul brut pe care fiecare unitate suplimentară ȋl aduce[5].

Figura Adică, firma trebuie să suporte un cost anual de milioane RON, indiferent de numărul de motoare pe care le poate care este pariul minim pe opțiuni binare. Astfel, motoare este pragul de rentabilitate.

Venitul firmei aferent acestui prag este 6. Prin urmare, formula de calcul a pragului de rentabilitate folosind datele contabile este De reţinut faptul că cheltuielile cu amortizarea au fost iniţial deduse din costurile fixe.

Determinarea pragului de rentabilitate folosind valoarea prezentă. Dacă analizăm figura Prima, axa verticală din figura A doua diferenţă, mai importantă, se referă la pragul de rentabilitate. În cazul profitului contabil, pragul de rentabilitate este de motoare, dacă folosim valoarea actualizată se obţine un prag mai mare [4].

Folosind datele metode de opțiuni reale exemplul anterior firma investeşte ȋn fabricaţia metode de opțiuni reale electrice milioane RON. Această investiţie poate fi exprimată ca un cost anual echivalent CAE desfăşurat pe ȋntregul interval metode de opțiuni reale patru ani.

Relaţia de calcul este Ideea este următoarea investiţia ȋn proiectul de milioane RON, efectuată ȋn primul an, este echivalentă metode de opțiuni reale o serie de fluxuri de investiţii egale anuale anuităţi ce se repartizează pe cei patru ani ȋn care proiectul este exploatat fabricaţie motoare şi este egală cu milioane RON.

Fluxul de numerar aferent cheltuielilor fixe este format din "Cheltuieli fixe - Cheltuieli fixe x i"unde " Cheltuieli fixe x i " reprezintă reducerea datorată economiei fiscale.

Prin urmare, fluxul de numerar generat de cheltuielile fixe este dat de relaţia La fel amortizarea are o contribuţie negativă, deoarece aceasta este o cheltuială nonmonetară şi nu generează efectiv un flux de numerar, dar contribuie la economia fiscală calculată ca produsulul dintre cheltuielile cu amortizarea şi cota de impozitare.

Prin urmare, amortizarea contribuie la reducerea fluxurilor de ieşire ale firmei. Folosind relaţia Această ipoteză se află la metode de opțiuni reale relaţiei liniare dintre venitul total şi metode de opțiuni reale.

În practică, aceste relaţii tind să devină neliniare. În multe cazuri, o firmă poate vinde mai multe unităţi prin acordarea de reduceri clienţilor. Această variaţie a preţului de vânzare conduce la utilizarea unei funcţii neliniare pentru modelarea veniturilor.

Compoziţia costurilor de operare. În analiza pragului de rentabilitate costurile sunt clasificate ȋn fixe şi variabile. De fapt, costurile fixe şi variabile sunt dependente atât de perioada la care se referă cât şi de nivelul producţiei corelarea opțiunilor binare ȋn considerare. Practic, toate costurile sunt variabile pe metode de opțiuni reale lung.

În plus, câteva metode de opțiuni reale sunt parţial fixe, iar altele parţial variabile. De exemplu, costurile care variază după o funcţie treaptă, numite semivariabile, sunt constante ȋntrun interval restrâns al volumului producţiei.

Când creşte producţia ele se modifică şi se Produse multiple. Modelul pragului de rentabilitate presupune că o firmă produce şi vinde un singur produs sau un mix constant de produse diferite. În multe cazuri, mixul de produse se schimbă ȋn timp şi pot să apară probleme cu privire la alocarea costurilor fixe atunci când sortimentul de producţie variază ȋn limite foarte metode de opțiuni reale.

Analiza pragului de rentabilitate se bazează pe faptul că preţul de vânzare, costurile fixe şi costul variabil unitar sunt cunoscute pentru fiecare metode de opțiuni reale al producţiei.

În practică, aceşti parametrii sunt afectaţi de incertitudine. Astfel, utilitatea rezultatelor analizei pragului de rentabilitate depinde de precizia cu care sunt estimaţi aceşti parametrii. Pentru ca analiza pragului de rentabilitate să fie un instrument decizional valoros trebuie să se asigure că veniturile obţinute sunt corespunzătoare costurilor de operare angajate de companie ȋn perioada respectivă [1].

Atât analiza de sensibilitate cât şi tehnica scenariilor ȋncearcă să răspundă la ȋntrebarea "ce-ar fi dacă? Ambele metode sunt frecvent folosite ȋn lumea metode de opțiuni reale, dar au şi ele anumite limite. Analiza de sensibilitate permite ca numai o singură variabilă să se modifice la un moment dat.

Real options valuation

În schimb, metode de opțiuni reale lumea reală multe variabile se modifică ȋn mod grupat. Această analiză urmăreşte anumite scenarii generate de modificarea inflaţiei, apariţia de reglementări guvernamentale sau schimbări ale competiţiei în piaţă. Deşi această metodologie este de multe ori foarte utilă ea nu poate acoperi toate sursele de variabilitate.

De fapt, proiectele prezintă o mare variabilitate chiar ȋn cazul unui singur scenariu. Monte Carlo este folosită pentru a modela lumea reală afectată de incetitudine. Această abordare poartă numele celebrului cazino metode de opțiuni reale Monte Carlo, deoarece metoda analizează proiectele ȋntr-un mod asemănător cu analiza strategiilor de joc. Această simulare a investiţiilor Etapa 1. Specificarea modelului de bază.

Pentru ȋnceput fluxurile de numerar pot fi descompuse ȋn trei componente: venitul anual, costurile anuale şi investiţia iniţială. Veniturile Etapa 2.

Specificarea unei distribuţii de probabilitate pentru fiecare variabilă a modelului. Aceasta este etapa cea mai grea. Să ȋncepem cu veniturile care prezintă metode de opțiuni reale componente descrise ȋn model.

metode de opțiuni reale

Prima componentă este mărimea pieţei, adică, numărul de panouri fotovoltaice vândute de ȋntreaga industrie. Un analist folosind datele obţinute din piaţă şi experienţa sa ȋn domeniu propune următoarea distribuţie de probabilitate pentru vânzările de panouri ȋn anul următor.

Navigation menu

Se ştie că nivelul vânzărilor ȋn perioada ȋn care se face analiza este de 1 milion de panouri. Aceste prognoze se bazează pe ipoteza că cele două variabile mărimea pieţei şi cota de piaţă sunt independente. Costurile Costurile Costurile fixe sunt costuri raportate la unitatea de timp, cum este manopera indirectă, amortizarea activelor sau chiria. Teoretic, toate costurile dintr-o firmă sunt variabile. Costurile fixe reprezintă o aproximare făcută pentru o anumită categorie de cheltuieli care au o variaţie foarte mică ȋn timp.

Astfel, costurile sunt fixe numai ȋntr-o perioadă de timp determinată şi ȋntre anumite limite de variaţie a producţiei [3].

F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1. În acest caz   Ct St - X deoarece e-rt ® 1 atunci când t ® 0 iar preţul opţiuni este egal aproape în întregime cu valoarea sa intrinsecă. În acest caz preţul activului suport la scadenţă este cunoscut cu certitudine, iar opţiunea valorează numai preţul acţiunii mai puţin prima plătită.

Cu aceste date se poate calcula costul variabil anual pentru producţia de motoare prin multiplicarea costului variabil unitar cu numărul de motoare care se vor vinde ȋntr-un an, adică, 0,15 milioane RON x În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele acestor determinări.

Fiecare variabilă mărimea pieţei, cota de piaţă, preţ, cost variabil, cost fix sau investiţia iniţială necesară se poate modifica ȋn două sensuri posibile. În sens optimist sau ȋn sens pesimist faţă de valorile cel mai probabil de realizat [5]. Să considerăm variabila "mărimea pieţei" şi, ȋn acest caz, ne intersează VAN.

Mărimea pieţei este de Se observă că numai o singură variabilă a fost modificată mărimea pieţei celelalte au fost menţinute constante. Folosind aceste date ȋmpreună cu structura de calcul din tabelul Analiza de sensibilitate identifică zona unde mai multe informaţii sunt necesare. De exemplu, erorile ȋn estimarea costurile fixe ale investiţiei par să fie relativ mai puţin importante, deoarece, indiferent de scenariu pesimist sau optimistVAN este pozitiv.

În schimb, ȋn cazul cotei de piaţă sau a mărimii pieţei prognoza pesimistă conduce la valori substanţial negative, iar cea optimistă la valori semnificativ pozitive. Intervalul de variaţie al VAN este foarte mare, pentru a reduce metode de opțiuni reale de risc trebuie achiziţionate informaţii suplimentare [2]. Din nefericire, analiza de sensibilitate prezintă câteva puncte slabe.