Opțiuni de management financiar,

Conținutul

  Master Audit şi Management Financiar Contabil Obiective Programului de studii Audit şi Management Financiar Contabil îşi propune continuarea formării specialiştilor din entităţile economice, publice şi financiar-bancare pentru conducerea şi consilierea afacerilor, prin dezvoltarea competenţelor în domeniul contabilităţii, controlului intern şi expertizei, respectiv specializare în audit intern şi statutar.

  câștigați bani pe postări

  Totodată, se urmăreşte ca absolvenţii să dobândească cunoştinţele necesare aplicării în cadrul entităţilor a Standardelor Internaţionale de Audit. Cui se adresează cursurile?

  cele mai rapide câștiguri 2020

  Principalele competenţe conferite prin parcurgerea acestui program se referă la: dezvoltarea opțiuni de management financiar de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice pentru a rezolva eficient problematica complexă opțiuni de management financiar a entităţilor publice şi private; aplicarea şi valorificarea eficientă a standardelor naţionale şi internaţionale în practica auditului intern şi auditului statutar în scopul adoptării celor mai bune decizii economice; elaborarea, prezentarea, expertiza şi analiza situaţiilor financiare; servicii profesionale financiar-contabile opțiuni de management financiar asistenţă şi de asigurare specifice externalizării contabilităţii; consultanţă fiscală; asimilarea practicilor moderne de evaluare a întreprinderii etc.

  Opțiuni de management financiar alt aspect important ce se menţionează se referă la faptul că, potrivit Protocolului încheiat între Universitatea din Craiova şi Camera Auditorilor Financiari din România CAFRabsolvenţii acestui program de master, cu diplomă de economist, vor fi admişi, fără examen, ca stagiari pentru obţinerea calităţii de auditor financiar.

  care opțiuni binare sunt mai bune decât 2020