Structurile companiei - Zugimpex

Valoarea contabilă a unei opțiuni

valoarea contabilă a unei opțiuni

Politici contabile si estimari contabile 1. Definirea politicilor si estimarilor contabile Standardele internationale de raportare financiara stabilesc politici contabile care conduc la informatii valoarea contabilă a unei opțiuni relevante si credibile privind tranzactiile si alte evenimente la care acestea se aplica.

Contabilitatea instrumentelor financiare derivate - optiunile

Bazele de evaluare pe baza carora sunt întocmite situatiile financiare reprezinta politici contabile care afecteaza în mod semnificativ analiza bilantului, contului valoarea contabilă a unei opțiuni profit si pierdere, tabloului fluxurilor de trezorerie, tabloului variatiei capitalurilor proprii si notelor la situatiile financiare. Organismul international de normalizare, prin intermediul Cadrului conceptual identifica urmatoarele conventii baze de evaluare: -costul istoric — conform acestei baze de evaluare activele sunt contabilizate la nivelul marimii lichiditatilor sau echivalentelor de lichiditati platite sau la nivelul valorii juste a bunurilor cedate în schimbul achizitiei lor.

valoarea contabilă a unei opțiuni

Datoriile sunt înregistrate la nivelul marimii lichiditatilor primite în schimbul obligatiei sau la nivelul marimii lichiditatilor care se astepta sa fie varsate pentru a deconta obligatia, în cursul normal al exploatarii cazul provizioanelor.

Adesea, aceasta baza de evaluare este combinata cu alte baze de evaluare, de exemplu: evaluarea stocurilor se realizeaza la bilant la cea mai mica valoare dintre costul istoric si valoarea neta de realizare; -costul actual curent — activele sunt înregistrate la nivelul valorii lichiditatilor sau echivalentelor de lichiditati pe care ar trebui sa le platim daca acelasi activ sau un activ echivalent ar fi achizitionat astazi.

Datoriile vor fi contabilizate la nivelul valorii neactualizate a lichiditatilor sau echivalentelor de lichiditati care ar fi astazi necesare pentru a achita obligatia.

Prin respectarea acestei baze specifica evaluarii la bilantse înlocuieste o certitudine fundamentata pe trecut cu o alta oferita de prezent, dar care însa va deveni si ea trecut destul de rapid.

Daca privim din perspectiva trecutului, alegerea acestei conventii e justificata pe deplin, însa din perspectiva viitorului, se pune întrebarea daca alta baza nu ar fi mai potrivita; -valoarea realizabila — activele sunt evaluate la nivelul marimii lichiditatilor sau echivalentelor de lichiditati ce ar putea sa fie astazi obtinute în urma vânzarii lor, în contextul unei cesiuni nelichidative.

valoarea contabilă a unei opțiuni

Datoriile figureaza la nivelul valorii de decontare, adica la marimea neactualizata a lichiditatilor ce ar urma sa fie platite pentru a achita datoriile în cursul normal al exploatarii. IASB utilizeaza si conceptul de valoare justa fair value. Aceasta este valoarea la care un activ valoarea contabilă a unei opțiuni putea fi schimbat sau o datorie decontata, între parti bine informate care îsi dau valoarea contabilă a unei opțiuni, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.

Proiecte IASB şi IFRIC

Conceptul de valoare justa este fundamentat pe existenta unei piete active piata unde sunt reunite urmatoarele conditii: elementele negociate sunt omogene, se pot gasi în orice moment în mod valoarea contabilă a unei opțiuni cumparatori si vânzatori ce pot ajunge la un acord si preturile sunt puse la dispozitia publicului.

De multe ori însa stabilirea unei valori juste este greu de realizat si este foarte subiectiva se ia în calcul rezultatul tranzactiilor recente, realizate asupra activelor similare. Datoriile figureaza la valoarea actualizata a iesirilor de fonduri nete viitoare ce se asteapta sa conduca la achitarea obligatiilor în cursul normal al exploatarii.

valoarea contabilă a unei opțiuni

Exemplu: O societate achizitioneaza la data de La Datorita inflatiei, la Datorita uzurii morale, valoarea de pe piata a activului la Daca societatea ar vinde activul la data de Determinati, la data de 31 decembrievalorile ce ar fi prezentate în bilant în cazul utilizarii urmatoarelor baze de evaluare: a. Astfel, entitatile utilizeaza diferite baze de evaluare în mod unic sau în combinatii diverse.

  1. Contabilitatea instrumentelor financiare derivate - optiunile Contabilitatea instrumentelor financiare derivate - optiunile Contabilitatea instrumentelor financiare derivate - optiunile Optiunile Optiunile sunt tranzactionate si pe piete organizate si pe cele over-the-counter.

În România costul istoric este folosit în majoritatea cazurilor, situatie determinata de accentul pus în întreprinderile românesti pe verificabilitatea informatiei obtinuta cu ajutorul acestei conventii.

Desi si costul actual si valoarea realizabila plata salariilor în Monex trading prevazute de reglementarile românesti, acestea sunt putin utilizate. Aplicarea unei politici contabile si în cazul nostru, a bazelor de evaluare nu se poate realiza valoarea contabilă a unei opțiuni utilizarea diferitelor tehnici de estimare.

Tehnicile de estimare sunt metode si estimari adoptate de o entitate pentru a determina valorile monetare ce corespund bazelor de evaluare masurare selectate pentru elementele ce compun situatiile financiare. Delimitarea politici contabile-tehnici de estimare devine si mai dificila pentru ca ambele presupun ca întreprinderea sa recurga la una sau mai multe baze de masurare atributele monetare ale elementelor ce compun situatiile financiare.

Panelul 1 — Tratamentul amortizării cumulate 1. Panelul 2 — Disponibilizarea rezervei din reevaluare 1.

Metodele utilizate pentru a ajunge la valori monetare adecvate, ce corespund bazelor de masurare selectate, nu reprezinta politici contabile exemplu: raportarea la pretul de iesire al unui bun similarci tehnici de estimare. Determinarea valorilor de prezentare în situatiile financiare ale unor active si datorii nu se poate realiza cu precizie, ci sunt doar estimate, din cauza incertitudinilor inerente activitatilor unei entitati.

valoarea contabilă a unei opțiuni

De exemplu, se pot face estimari ale: clientilor incerti; deprecierii stocurilor, valoarii juste a activelor si datorilor, durata de utilitate a imobilizarilor etc. Procedura de estimare implica judecati profesionale bazate pe ultimele informatii disponibile.

  • Contabilitatea acțiunilor companiei se efectuează în contul 80 " Capital autorizat "la valoarea lor nominală.
  • Amendamentul IFRS 1 doar Baza pentru Concluzii Clarifică faptul că o entitate, în primele sale situaţii financiare IFRS, are posibilitatea de a alege între aplicarea unui standard existent şi aplicarea anticipată a unui standard  nou sau revizuit, care nu este încă obligatoriu, cu condiţia ca standardul nou sau revizuit să permită o aplicare anticipată.
  • Contabilitatea instrumentelor financiare derivate - optiunile
  • Structurile companiei - Zugimpex
  • Cele mai bune câștiguri pe internet pe un singur site

În absenta observarii recente a preturilor pe piata utilizate pentru a evalua unele active si datorii, sunt necesare estimari în viitor, spre exemplu: pentru a evalua valoarea recuperabila a diverselor categorii de imobilizari, efectul deprecierii stocurilor, prevederile care fac subiectul unor rezultate viitoare ale unor litigii în curs etc.

Preview document.

  • Definiții a patru categorii de instrumente financiare Un activ financiar sau un pasiv financiar evaluat la valoarea justă prin intermediul contului de profit și pierdere este un activ financiar sau un pasiv financiar care întrunește oricare dintre următoarele condiții: a Este clasificat ca fiind deținut pentru tranzacționare.
  • Structurile companiei Structurile companiei Structurile companiei: se proiectează pe baza unor cerințe viitoare, luând în considerare situația existentă și obiectivele proprietarilor.
  • Cum să faci bani online pentru minori